LUXURY KITCHEN VỚI NHIỀU GIẢI THƯỞNG DANH GIÁ THẾ GIỚI

Showroom Luxury Kitchen sở hữu nhiều sản phẩm mang tính độc đáo, chuyên biệt và nhận nhiều giải thưởng thế giới trong các năm qua.
GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ

reddot

Giải thưởng thiết kế red dot là giải thưởng quốc tế danh giá được trao tặng bởi tổ chức uy tín Design Zentrum Nordrhein Westfalen tại Essen, Đức.

Sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng

Luxury Kitchen là sản phẩm vì sức khỏe con người. Sự an toàn và chất lượng cuộc sống là những yếu tố ưu tiên hàng đầu trong công cuộc cải tiến công nghệ và thiết kế của Dudoff.

Sản phẩm xanh vì môi trường

DUDOFF London luôn mong muốn góp phần làm môi trường trong lành và bền vững hơn. Vì vậy tất cả các sản phẩm của DUDOFF sản xuất đều giảm mức tiêu thụ năng lượng và khí thải Carbon tối đa theo tiêu chuẩn chung của các nước G7

Các chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và chất lượng quản lý